Muhasebe & Aidat Takip

 Site Yönetim gelir ve gider muhasebesinin tutulması

 Kat malikinin cari hesaplarının takip edilmesi, çıkabilecek sorunlar hakkında Site Müdürüne bilgi verilerek çözüm üretilmesi

 İcraya verilen ya da verilecek olan üye bilgilerinin hazırlanması, yapılacak işlemlerin Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarakyürütülmesi ve hukuk müşavirliğinden alınan tahsilatların sisteme işlenmesi

 Borçsuzluk belgesinin düzenlenmesi ve arşivlenmesi .... ..