HALKA İLİŞKİLER

HALKA İLİŞKİLER

 Site sakinleri ile yönetim arasında bir köprü görevi kurarak, ,site sakinlerinin her tür talep ve şikayetlerinin kayıt altına
   alınması

 Kayıt altına alınan talep ve şikayetlerin, ilgili birimlere iletilerek site yönetiminin görev ve sorumluluğunda en kısa sürede
   çözüme kavuşturulması

 Site sakinleri ile ilgili bilgilerin (kimlik, telefon,vs) kayıt altına alınması ve güncellenmesi
 Gelen talep, şikayet ve anket sonuçlarının değerlendirilerek raporlanması
 Site sakinlerine çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilgili duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması
 Sitede yaşam ile ilgili çeşitli duyuru, ilan ve her tür eğitimin verilmesi
 Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi